VAMBZDYNŲ GAMYBA, MONTAVIMAS, REKONSTRAVIMAS, REMONATAS

Vamzdynų tinklų šilumos tiekimui, rekonsturkcija. Pagrindinis klojamas ir virinamas vamzdis DN500

Hammerfest Norevegija

Nerūdijančio plieno kolonų montavimas

25 MW biokuro katalinė

8 MW biokuro katilinė

5 MW biokuro katilinė