• Produkcijos pristatymas į betkurį pasaulio kraštą;
  • Transportavimas autotransportu, konteineriais, jūriniu transportu.