• Levering av produksjonen til hvilken som helst kant i verden
  • Transportering ved bruk av biltransport, beholdere, sjøtransport