• Røropplegg: tynne, tykke i svart metall, rustfritt stål, stål som passer til laging av mat.
  • Beholdere
  • Reservoarer
  • Varmevekslere
  • Pumper
  • Installasjon av armerte betongkonstruksjoner