• 111 manuell buesveising med smeltende elektrode (MMA)
  • 131 buesveising med smeltende elektrode i inertgass (MIG sveising)
  • 135 buesveising med smeltende elektrode i aktiv gass (MAG sveising)
  • 136 buesveising med pulverisert metalltråd i aktiv gass
  • 137 buesveising med pulverisert metalltråd i inertgass
  • 141 buesveising med wolframelektrode i inertgass (TIG sveising)
  • Kombinert metode: gang med rot 141 buesveising med wolframelektrode i inertgass/ fylling og dekorering 135 buesveising med smeltende elektrode i aktiv gass
  • Oppvarming før sveising og termisk behandling etter sveising