• Forberedelse av prosjekter, evaluering, regning av omkostninger
  • Hjelp med forberedelse av prosjekter
  • 3D prosjekter
  • Dokumentasjon av prosjekter
  • Forberedelse av prosjekter
  • Kvalitetssikring
  • Pass – laging av supplerende dokumentasjon: etter montering, rekonstruksjon eller oppussing av røropplegg, beholdere, reservoarer, varmevekslere, pumper.
  • Laging av skjemaer: etter montering, rekonstruksjoner og oppussing av røropplegg, beholdere, reservoarer, varmevekslere, pumper.