Fabrikken som bearbeider melk, linjene for bearbeidelse av melk, monteringsarbeid.