Tennpluggen D-4 ble startet å rekonstruere i oktober 2012.

Det jobbet 8 mennesker (3 sveisere, 5 montører) under modernisering av tennpluggen D-4. Montering-binding av det teknologiske røropplegget varte 7 uker: en skifte varte 10 timer, 6 dager per uke.
«Orlean Lietuva» prosjekt på oljefabrikken. Montering av hylsen DS800 i høyde på 24 meter på fungerende røropplegget. Arbeidsvarighet var 2 uker, arbeidet var fullført av 4 arbeidere, hver 8 timer.
Arbeidsforløp, historie:

 1. Mobilisere;
 2. Forberede sveisings teknologier, bekrefte;
 3. Demontere det teknologiske røropplegget;
 4. Demontere hodet på tennpluggen D-4, fjerne den;
 5. Forberede det teknologiske røropplegget, montere den ifølge prosjekter;
 6. Løfte hodet på tennpluggen D-4, sveise ved å bruke en spesiell beskrivelse av sveisings prosedyrer;
 7. Slå på det teknologiske røropplegget;
 8. Gjennomføre kontroll;
 9. Utføre hydrauliske prøver, avslutte arbeidet;
 10. Blåse vannet gjennom;
 11. Forberede røropplegget for arbeidet, pakke flensforbindelser på nytt.