Av 65 toners metallkonstruksjoner, 2x16MW biobrenselkjele.