Montering av to economizere på 300 KW, montering av det teknologiske røropplegget, montering av røykkanalene, rustfritt og svart stål, montering av metallkonstruksjonene. Prosjektets varighet – 60 dager.