Det var sveiset og montert 4 900 veldotommer. Det arbeidet to grupper. Prosjektet ble fullført på 80 dager.