Det var sveiset og montert 1 300 veldotommers røropplegg, blant annet 120 meters Ø 168, 3x7, 11 damptrase. Det var sveiset og montert 40 toner av metallkonstruksjonene. Det arbeidet 12 mennesker. Prosjektet ble fullført på 45 dager.