Det var sveiset og montert 800 veldotommers røropplegg. Det var sveiset og montert 4 toner metallkonstruksjoner, sveiset og montert 5 toner røykkanaler. Det arbeidet 12 mennesker. Prosjektet ble fullført på 45 dager.