Det arbeidet to grupper. Arbeidsart: sveising av røropplegg fra 108 mm til 219 mm. Metallkonstruksjoner og montering av plattformer samsvarer 6 toner. Prosjektet ble fullført på 2 måneder.